KONTAKT:
email: kavazelena@seznam.cz
tel: +420604480855

OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Obchodní podmínky pro obchod na internetu
Mgr Pavel Jurečka, IČO 62553186, DIČ CZ7502080322 se sídlem Pod stadiony 2902/29, PSČ 150 00 (dále jen prodávající) deklaruje základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím těchto emailových stránek. Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro strany závazné.

Objednávka, kupní smlouva
Objednávat lze na e-mailové adres: kavazelena@seznam.cz nebo na tel. čísle 604480855. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka Vám bude potvrzena na Vámi uvedený e-mail. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží, jeho převzetím a zaplacením. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do jeho úhrady. Uvedené ceny za zboží jsou konečné, balné prodávající neúčtuje.
K ceně zásilky se připočítává dopravné dle platných tarifů firem Zásilkovna, DPD a Česká pošta.

Expediční termíny
Káva se mele průběžně, aby byla vždy čerstvá a balí se na základě objednávky. Dle způsobu dodání Vám zboží doručíme tak rychle jak jen to bude možné. V Praze 2-7 dní. Mimo Prahu s využitím služeb České pošty 2-7 dní.

Způsoby dodání:
Praha - osobní odběr:
Káva je po předchozí objednávce a výzvě k vyzvednutí na výdejním místě na adrese CK Jurečka, Roztylské náměstí 34, 140 00 Praha 4 .
Česká republika:
Kurýrní služba DPD, Zásilkovna a balíková služba České pošty
Forma úhrady dobírkou nebo platba předem na účet.
Cena za dopravu:
Zásilkovna - dobírka 66,- Kč, doručení bez dobírky 55,- Kč
Kurýrní služba na adresu zákazníka kterou nabízí firma Zásilkovna - dobírka 126,- Kč, doručení bez dobírky 99,- Kč
Česká pošta - balík do ruky - dobírka 132,- Kč, doručení bez dobírky 110,- Kč

Reklamační řád
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele):

I.
Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

II. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení veškeré odborné péče.

III.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad zasílaný zároveň se zbožím) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu.Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

IV.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku III. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Dodání chybějícího množství zboží. Odstranění vad opravou. Přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

V.
Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nároků podle článku IV. uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno.

VI.
Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena: Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.

Ochrana osobních údajů
Vaše osobní data, která potřebujeme znát k řádnému vykrytí Vaší objednávky, budou chráněna v naší databázi a nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Pokud budete chtít vaše osobní údaje vymazat z databáze, sdělte nám to a my tak učiníme. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem
Free Web Site Builder
Create a Free Website